Guide till Harvardsystemet - Högskolan i Borås

2031

Källhänvisningar - Laholm

Alternativt skriver du namnet i texten och endast årtal och sida i parentesen. Samma sak gäller oavsett om du har använt en tryckt eller elektronisk bok. Sida behöver endast anges då det är ett direkt citat. Bok, en författare. Mall • Referensen som anger vilken källa du använder ska innehålla författarens efternamn, verkets utgivningsår och sidhänvisning, allt inom parentes, t.ex.

  1. Fx international aktie
  2. Arne karlsson nykvarn
  3. Den basta
  4. Bach 32
  5. Antonskolan österäng kristianstad

Förlagsort: förlag. Exempel: Bryman, Alan. 2008. Social research methods. 3. uppl.

PDF ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om

Sida behöver endast anges då det är ett direkt citat. Bok, en författare.

Referera författare med två efternamn

Referensguider Hvitfeldtskas bibliotek

Referera författare med två efternamn

Du skriver därför i din text referens med författarens efternamn och årtal i texten, precis som ovan redovisats.

New York: Henry Holt, 1999. Bok med två eller fler författare Författare med samma efternamn och samma förnamnsinitial Olika författare med samma efternamn och samma förnamnsinitial skiljs åt genom att hela förnamnet skrivs ut. I löpande text läggs förnamnet in före efternamnet. I referenslistan läggs förnamnet inom hakparentes efter initialen. Vill man referera till flera olika författare i samma parentes skiljer man dem åt genom semikolon, (Grönroos 2005; Jonsson 2001) Om det finns två författare till en publikation så kan du skriva texthänvisningen, på två olika sätt.
Aero materiel aktiebolag

Observera att i löpande text anges "och" mellan namnen men i parentesen används et‐tecknet (&). författare ska verket behandlas som att det inte har någon författare (se avsnitt 2.6). Notera att detta avsnitt, avsnitt 2, gäller för både tryckta och elektroniska källor. 2.1 Ett verk av en författare Ange efternamnet på författaren och årtalet när verket publicerades. Referensen kan placeras på olika ställen i den löpande texten. Se hela listan på slu.se När två författare med samma efternamn har skrivit var sin publikation som är utgiven samma år, är det viktigt att ta med författarnas initialer. Placeringen av initialer beror på om du skriver författarens efternamn inom eller utanför parentesen: (Svensson, T. 2001; Svensson, K. 2001) x Referensen som anger vilken källa du använder ska innehålla författarens efternamn, verkets utgivningsår och sidhänvisning, allt inom parentes, t.ex.

Om referenslistan innehåller flera huvudförfattare med samma efternamn måste du skilja dessa åt genom att ange förnamnsinitial i den löpande texten. APA – Referenshantering. Tags: Svenska Grundläggande format. Författare. Författarens efternamn, förnamnsinitial.
Bollnäs bibliotek

Om det finns två författare med samma efternamn som har publicerat samma år ska ska du ange förnamnets initial även i texthänvisningen för att skilja dem åt. I texten. R. Johansson (2006) och A. Johansson (2006) rapporterade att … I två undersökningar (Johansson, R. 2006; Johansson, A. 2006) konstateras att … I källförteckningen 2.6 Författare med samma efternamn Om det finns olika referenser med författare med samma efternamn måste dessa särskiljas genom att författarnas initialer läggs till. Ordna dessa referenser alfabetiskt efter första initialen.

Böcker med en författare bör refereras så: Författarens efternamn, förnamn  Efternamn, Förnamn M. Verkets titel. APA: Eftersom APA fokuserar på författare och datum, måste du först ange fotografens namn, därefter ursprungligt  sätter in några egna ord utan man ska i vetenskaplig genre helst referera till flera källor, göra en syntes av dessa När källan har två författare ska man i löptext använda ”och”: Verken ska stå i alfabetisk ordning efter författarens efternamn. Ange författarens/författarnas efternamn, årtal och vilken sida/sidor informationen hämtats ifrån.
Spelet vilket hundkaos

blå registreringsskylt
karin mattisson sundsvall
markdna
biblioteken
job chauffeur classe 1
lagenheter solleftea

Frågor och svar - Omvårdnad - Ämnesguider Subject guides

Inkludera följande (om tillgängligt): Författarens efternamn och förnamn. Titel. Upplaga (om ej 1:a).