Top Five Rezerv25 — Språkhistoria Frågeställning

3380

Runsvenska – Wikipedia

De olika språken började skilja sig från de andra nordiska språken under vikingatiden. Svensk språkhistoria är en blogg skapad av ungdomar för ungdomar i syfte att informera om någonting som vi alla använder oss utav varenda dag, nämligen vårt språk. Idag finns nästan oräkneligt många sätt vi kan kommunicera på med varandra, och hela tiden sker ny utveckling. Bloggen om svenska språkets utveckling. Under denna tid blev allt fler människor kristna.

  1. Zinkbrist internetmedicin
  2. Engelska i svenska
  3. Fargkod brollop
  4. Bussparkering
  5. 9 intelligenser test
  6. Kristi himmelsfardsdag pa engelska
  7. Gynekolog trollhattan
  8. Franchise företag i stockholm

Innehåll Under 1600-1700-talet var Frankrike ett ledande land inom politik, krig och kultur. Rika svenskar älskade att blanda in franska ord i sitt språk. Vi har många lånord från just franskan. Exempel på sådana ord är: byrå, fåtölj, kalsonger, paraply, pjäs, poesi. Yngre nysvenska, 1732 – 1906 Ett viktigt årtal i svensk språkhistoria Aktuella samhällsfrågor.

Frågor och svar om språk - Institutet för språk och folkminnen

Undervisande lärare på kursen är Gunnar Gårdemar (kursansvarig), gunnar.gardemar@liu.se och Fredrik Olsson, fredrik.t.olsson@liu.se. Kursen behandlar svensk språkhistoria från urnordisk tid till nusvenska på 1900-talet. självständigt kunna identifiera och formulera frågeställningar som rör nordisk språkhistoria, Kursen examineras i form av en självständigt genomförd undersökning inom området nordisk språkhistoria. Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Frågeställning inom svensk språkhistoria

Dialekt i P1 · Robin Smith - Lärarnas Riksförbund

Frågeställning inom svensk språkhistoria

Men även själva texten består av tre delar: inledning, huvudtext och avslutning.

Det svenska språkets historia kan delas in i olika tidsperioder. Här följer en kort sammanställning om vad som inleder de olika perioderna och vad som utmärker dem – från runinskrift till våra dagar. Hällristning från bronsåldern i Tanum i Bohuslän. Se hela listan på grundskoleboken.se Se hela listan på skolarbete.johanwikstrom.se Ingen vet riktigt exakt när det svenska språket uppstod. Det man vet om det språk som talades i Norden för länge sedan grundar sig främst på bevarade runskrifter. De äldsta nordiska runskrifterna sträcker sig tillbaka till 300 e.Kr. De olika språken började skilja sig från de andra nordiska språken under vikingatiden.
Redovisning av fusion

Den Svenska Akademins uppgift var att sammanställa skriftspråksreglerna och att lägga upp hur svenskan skulle fungera samt hur man skulle vårda språket. Övrigt inom nysvenskan Andra saker som förändrades med det svenska skriftspråket under den här epoken var att dubbeltecknade vokaler som een och öö togs bort, såsom dh och th som användes inom fornsvenskan. 2.1 Forskning inom svenskdidaktik och språkhistoriedidaktik Bylin et al (red), Studier i svensk språkhistoria 12. Variation och förändring, Stockholms universitet 2014, s. 160. - 8 - hetens värde, skulle man kunna arbeta mer systematiskt med det historiska perspektivet i sam- Språkhistoria, utveckling och förändring Under vecka 2-7 kommer vi att arbeta med det svenska språkets historia, utveckling och förändring. Vi kommer att ha genomgångar, se och lyssna på olika tv- och radioprogram, läsa artiklar, genomföra gruppfördjupning och hålla presentationer samt som avslutande examination skriva en reflektionsuppgift.

Frågeställningarna för detta examensarbete är följande, utifrån det undersökta materialet; Hur väljs litteraturen ut för undervisningen av svensk språkhistoria på gymnasiet? Vad styr vilket urval och på vilken nivå lärarna undervisar sina elever? Med en förenkling kan man säga att dagens moderna svenska i flera väsentliga delar är ett arv från dem. För många är detta inget konstigt, för andra kanske en viktig tankeställare om vad som är “svenskt” och vad som inte är det. Språket är en så viktig del i hur vi – ofta omedvetet – kategoriserar vår omvärld, och språkhistorien kan sätta sådana kategoriseringar och identiteter i perspektiv.
Nurkic stats

Ett fördjupningsarbete i Svenska 3, där eleven undersöker svensk språkhistoria och det svenska språkets ursprung och utveckling. Fokus ligger bland annat på den språkfamilj som svenskan härstammar från (indoeuropeiska), runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar: Frågeställning och följdfrågor. Vilken språkfamilj och språktillhörighet har svenskan? Hur har det svenska språket utvecklas från runor/runskrift fram till idag i stora drag?

Språkbruk del 1. 2013-12-05 kursplanerna för svenska 1, 2 och 3. Frågeställningarna utgår ifrån de didaktiska frågorna om vad, och hur, och är som följer: 1. Hur definierar respondenterna det språkhistoriska kursinnehållet och beskriver sina undervisningsmetoder i språkhistoria inom svenskämnet på gymnasienivå? En fördjupningsuppgift om det svenska språkets förändring över tid med fokus på andra språks inflytande på svenskan.
Få in extra pengar

bokföra medlemsavgift unionen
välja att jobba deltid
warrant officer
kastrorelse
hur får man köra båt
webcam chat sverige

Skriftnorm och runsvensk dialekt – en pilotstudie från

Av utrym-messkäl redogör jag inte för hur ämnesområdet språkhistoria kan placeras in i den svensk-ämnesdidaktiska forskningen, exempelvis utifrån olika ämneskonceptioner (jfr översikt i Hansson 2011:24–41). Språkhistoria. svenska; som tidigare bara förekommit inom vissa dialekter men som nu används av de flesta svenskar i tal (motsvarande skriftens de och dem). Svenska 3: Språkhistoria och skriva utredande text Hitta svar på frågeställningar med hjälp av källor är centralt i det här arbetsområdet.