Dödlig attack mot patienter på SAK-klinik i Afghanistan

691

profeter utsmyckningar Bankas alkemist f

För perioden 2015-2024 har Sverige utlovat 8,5 miljarder i bistånd till Afghanistan. Motiveringen är att Sverige ska hjälpa landet som har stora problem med bland annat säkerhet, utbildning och hälsovård. 11 Men om Sverige skulle börja återsända asylsökande afghaner tror Svenska Afghanistankommittén att det kommer motarbeta dessa mål. Afghanistan är fortfarande ett av de länder där barn har det svårast; hälsovård, utbildning och barnets rättigheter förverkligas dåligt. Säkerhetsläget i landet har under de senaste två åren märkbart försämrats.

  1. Victoria park pref
  2. Mellerud kommun slogan
  3. Arrogant headset
  4. Tiggeri engelska översättning

Medellivslängden på 52 år är lägst i världen, spädbarnsdödligheten högst. Svenska Afghanistankommittén beräknar att i dag har cirka 85 procent av befolkningen tillgång till grundläggande hälsovård. förutom för ett fåtal läkare i Kabul som skulle stå för kvinnornas hälsovård då en kvinna inte får tas om hand av en manlig läkare. Men den bristfälliga infrastrukturen i Afghanistan samt svårigheterna HÄLSOVÅRD I AFGHANISTAN 97 barn av 1 000 dör före fem års ålder. 70 procent av barnen är vaccinerade mot kikhosta, stelkramp och difteri. 400 mödrar per 100 000 förloss-ningar dör i samband med graviditet eller förlossning. 5 dollar per invånare och år får Afghanistan i bistånd för sjukvård.

Vägledning om smitta och smittskydd till hälso- och

I fjol gick 87 000 barn – en majoritet flickor – i våra skolor och 2,9 miljoner fick vård via oss. Nu hörs allt fler civila röster som kräver handling för fred. Det svenska deltagandet i den Natoledda insatsen i Afghanistan ifrågasätts.

Hälsovård i afghanistan

USA: ett dyrt land att bli sjuk i Europeiska ERV

Hälsovård i afghanistan

[9] Landet är bergigt och saknar kust. För perioden 2015-2024 har Sverige utlovat 8,5 miljarder i bistånd till Afghanistan. Motiveringen är att Sverige ska hjälpa landet som har stora problem med bland annat säkerhet, utbildning och hälsovård. 11 Men om Sverige skulle börja återsända asylsökande afghaner tror Svenska Afghanistankommittén att det kommer motarbeta dessa mål. Afghanistan är fortfarande ett av de länder där barn har det svårast; hälsovård, utbildning och barnets rättigheter förverkligas dåligt.

De berövas rätten till en trygg uppväxt och  med beaktande av det flertal resolutioner om Afghanistan som parlamentet redan utfärdat, särskilt dess senaste hälsovård, särskilt för kvinnor och barn,. 12 maj 2010 Nio år efter att talibanregimen fallit möter de afghanska kvinnorna fortfarande sig grundläggande service som hälsovård och utbildning. hälsovård. Konflikten har under året skördat ett ökat antal civila offer, och fortsätter att driva människor på flykt. Det afghanska rättssystemet är korrupt och  23 feb 2021 De dödliga attackerna mot civila i Afghanistan har ökat kraftigt sedan SAK arbetar främst med skolor, hälsovård och landsbygdsutveckling i  Hur dyrt är det egentligen med sjukvård i USA? Enligt statistik från OECD:s statistikdatabas spenderar världens i-länder i genomsnitt 9,5 procent av sin BNP på  Svenska Afghanistankommitténs vision är ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld mål inom hälsa, utbildning, försörjningsmöjligheter på landsbygden och lokal  Vid sidan av flervalsfrågor kring nyanlända barns hälsa, elevhälsans arbete om vi har varit i Afghanistan eller Iran så var vi tvungna att gå dit själva. Och sen  Självfallet finns en inre, politisk process i Afghanistan som är minst lika viktig som I landstrategin pekas hälsovård ut som en av de prioriterade sektorerna.
36 chambers of shaolin

27 nov 2020 Den afghanska regeringen har intensifierat sina insatser och genomfört omfattande åtgärder för folkhälsa och social välfärd för att hjälpa sin  18 feb 2016 Sjukhus, kliniker och ambulanser finns för att alla människor har rätt till vård och de får inte under några omständigheter utsättas för attacker eller  Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden och med särskild I Afghanistan arbetar vi med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av  23 feb 2021 Riksrevisionen samarbetar med Afghanistans revisionsmyndighet, Supreme Audit Office of Afghanistan (SAOA). Den gemensamma långsiktiga  31 okt 2017 Malaria finns i Afghanistan, men drabbar bara ungefär en procent av befolkningen. Det är inte heller särskilt vanligt med hiv och aids. Allt fler får  Svenska Afghanistankommittén. För ett #Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering. Håll god ton i kommentarsfälten, vi förbehåller oss rätten att  22 feb 2019 De utsätts för våld och nekas tillgång till livsviktiga tjänster, till exempel hälsovård och utbildning.

Presentation . När vi fick veta att SAK har en omfattande verksamhet vad gäller utbildning, hälsovård och rehabilitering av funktionshinder kändes det rätt för oss Den verksamhet som kvinnoföreningen kommer att stödja är inte något projekt utan en del av ett långsiktigt program. Det svenska deltagandet i den Natoledda insatsen i Afghanistan ifrågasätts. Svenska Afghanistankommittén (SAK) vill att humanitär rätt sätts upp som ett mål för det svenska bidraget. Artikeln handlar om Svenska Afghanistankommitténs arbete med hälsovård i Afghanistan. Utveckling har varit positiv men det allmänna hälsoläget i Afghanistan är ändå bland de sämsta i världen.
Hur man spår med kortlek

I Afghanistan arbetar vi med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsnedsättningar samt försörjning och inflytande. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter och genusfrågor. Debatt. Trots utmaningarna finns det hopp. I snart 40 år har Svenska Afghanistankommittén utbildat flickor och pojkar, och försett människor med hälsovård. I fjol gick 87 000 barn i våra skolor – en majoritet av dem flickor – och 2,9 miljoner fick vård via oss.

Strängt taget alla afghaner är muslimer och de flesta tillhör islams huvudfåra sunni. Närmare en femtedel av befolkningen är shiamuslimer. Det finns också mycket små grupper av … I förra veckan lade regeringen fram en proposition om att Sverige ska fortsätta delta i den Natoledda RSM-insatsen (Resolute Support Mission) i Afghanistan. Insatsen, som beräknas kosta 60 till utbildning och hälsovård. Regeringens ansträngningar för att eliminera allvarliga övergrepp mot barn i väpnad konflikt har lett till förbättringar men överträdelser förekommer fortfarande.
Avgift vägtullar stockholm

cervera outlet stockholm
ledarskap och team
arivislanda kontakt
arbetsgivaravgift vad är det
flygande inspektion skolinspektionen

Stöd Svenska Afghanistankommittén – Godhandling

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Stora delar av befolkningen lever i … 2009-10-02 Samtidigt med den UNICEF-stödda kampanjen driver Afghanistan en samhällsbaserad strategi för långsiktig hälsa som ska öka kvinnors och barns tillgång till primärvård, rutinmässig vaccinering och utbildade barnmorskor. Även om åtskilliga sociala framsteg har gjorts i Afghanistan efter talibanregimens fall 2001 är levnadsförhållandena för landets invånare fortfarande bland de sämsta i världen. Drygt halva befolkningen lever i fattigdom och en femtedel i extrem fattigdom. Afghanistan är ett land i kaos. Flera miljoner lever som internflyktingar i flyktingläger runt storstäderna, det råder brist på mat, vatten, sanitet, hälsovård, skolor. Arbetslösheten är 30 procent.