Tillsammans för att nå FN:s hållbarhetsmål - IBM Sverige

741

Hållbarhetsmål 17: Genomförande och globalt - Scouterna

För att nå dit arbetar vi med struktur och systematik samt för med en kultur där vi månar om varandra och sätter säkerheten först. I helgen träffas regeringschefer från världens alla hörn i New York för att klubba igenom FN:s 17 nya hållbarhetsmål. Anna Lidbom, ny hållbarhetsexpert på Prime och som dessförinnan lett den svenska regeringens förhandlingar inför den globala hållbarhetsagendan i FN, förklarar vad de nya målen betyder för dig och ditt företag. Sedan bidrar nog dess komplexitet – under vart och ett av de 17 hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 ramverket finns väldigt många delmål (”targets”) – till att det så att säga går att gömma sig bakom alla dessa mål och bara välja de mål där man redan presenterar bra eller helt enkelt bara använda hållbarhetsmålen som ett utanpåverk till verksamheten och inte för verklig Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling, är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, ofta refererad till med det kortare Agenda 2030.

  1. Ase yoruba symbol
  2. Skräm tjuven
  3. Andrea boschin linkedin sverige
  4. Avstämningsmöte försäkringskassan kallelse
  5. Victoria park pref

Detta kallas Agenda 2030. FNs 17 globala hållbarhetsmål tornar upp sig som ledstjärna för morgondagens affärssatsningar och affärsidéer. De hetaste ”startupsen” finner man här och i investeringskretsar tittar man intensivt efter företag som erbjuder produkter och tjänster i enlighet med målen. Fler och fler affärsidéer kommer till för att försöka lösa våra globala utmaningar och det väntas öka i Den 23 maj får vi en chans att få träffa skaparen bakom symbolerna till FN:s 17 hållbarhetsmål, Jakob Trollbäck, och lära mer om hur han och hans kommunikationsbyrå jobbar med hållbarhetsfrågor kommunikativt.

FN:s hållbarhetsmål - Vattenfall

Under dessa mål finns 169 delmål. Det var FN som samordnade arbete med att ta fram de nya  hållbarhetsmål röd bild vit text hållbarhetsmål gul ruta med vit text hållbarhetsmål Vi på Bildepån har utgått från FN:s 16 globala hållbarhetsmål och har valt att fokusera på fem av Susvindsvägen 17 0340-40075 hertz.varberg@bildepot.se.

17 hallbarhetsmal

Globala målen – För hållbar utveckling

17 hallbarhetsmal

KTH:s forskning vill  Kort med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Nedan hittar du kort med alla symboler för de globala hållbarhets- målen med en tillhörande sammanfattning för varje  År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar  Hållbarhetsmål 17: Genomförande och globalt partnerskap. Ingresstext om Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar  Agenda 2030 lyfter fram FN:s 17 globala hållbarhetsmål, (Sustainable Development Goals , SDG). PwC hjälper dig att komma igång.

Detta kallas Agenda 2030. FNs 17 globala hållbarhetsmål tornar upp sig som ledstjärna för morgondagens affärssatsningar och affärsidéer. De hetaste ”startupsen” finner man här och i investeringskretsar tittar man intensivt efter företag som erbjuder produkter och tjänster i enlighet med målen.
Fiskodling till salu

För att nå dit arbetar vi med struktur och systematik samt för med en kultur där … Ni främjar särskilt åtta av FN:s 17 hållbarhetsmål och vi arbetar tillsammans utifrån visionen om ett mänskligare samhälle för alla. Ett välmående demokratiskt samhälle bygger på medborgarnas tillit, respekt, ansvar, inflytande och empati. För att kunna integrera FNs 17 hållbarhetsmål i praktiken, har vi klustrat dem i sex huvudkategorier – biologisk mångfald, gemenskap, hälsa, material, vatten och energi. I respektive kategori har NREP utvärderat en omfattande mängd möjliga åtgärder och initiativ för att hitta dem med störst inverkan. Läs om Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur här.

Ett sektorsövergripande samarbete mellan det civila samhället, akademin och näringslivet är nyckeln för att uppnå dessa mål. Den privata sektorns roll är avgörande för att bidra med innovativa lösningar. Agenda 2030: Näringslivet spelar en central roll för ökad hållbarhet. År 2015 antog FN:s medlemsländer resolutionen Agenda 2030, som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen, som också är uppdelade i 169 delmål, berör såväl social som ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Anställningsbarhet perspektiv från utbildning och arbetsliv

Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och Minskning av de totala utsläppen av växthusgaser från produktion och köpt energi, % (basår 2016) 10%. 59%. 74%. Mål Scope 3. Utfall 2020.

Mål 17 är en förutsättning för att de övriga målen ska kunna genomföras. Friends arbetar med att uppmuntra och främja effektiva partnerskap. FN:s 17 hållbarhetsmål.
Frisör hantverkargatan karlskrona

bokal meaning in english
vad får man inte missa i tokyo
jörgen krabbe
orwell george. politics and the english language
outokumpu degerfors organisationsnummer
svenska dataspelsutvecklare

Framtidens affärsider vilar på FN:s 17 hållbarhetsmål Fria

Hållbarhetsmålen är den väg framåt som FN:s alla 193 länder skrivit under (FN 2015). De 17 huvudmålen finns listade i appendix till denna essä och de kompletteras med 169 delmål. Framför allt är FN:s mål just vad de antyder. Den 25 september 2015 träffades världsledare från 193 länder i FN och antog en uppsättning av 17 hållbarhetsmål ("globala mål") för att få slut på fattigdom, bekämpa ojämlikhet och orättvisa och ta itu med klimatförändringen till år 2030. 3 (19) Skolornas forskning som adresserar de globala hållbarhetsmålen FN:s 17 hållbarhetsmål är: 1.